Normes d’ús

El present document té per objecte establir les normes d’ús de la pàgina web trobahoabalaguer.cat i els serveis que aquesta ofereix.

La Paeria de Balaguer, com a propietària de trobahobalaguer.cat, es reserva el dret a modificar les presents normes d’ús amb la finalitat d’adequar-les a la legislació vigent aplicable en cada moment, les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals del mercat.

Les presents normes d’ús no exclouen la possibilitat que determinats serveis de la pàgina web, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més d’aquestes normes a les seves pròpies normes particulars d’ús.

L’ús per part de l’usuari de qualsevol dels serveis suposa i comporta l’adhesió i acceptació expressa a totes les normes d’ús en la versió publicada a la present pàgina web en el moment en què l’usuari accedeixi a aquest, així com a les normes d’ús particulars que, en el seu cas, siguin d’aplicació. Si, en qualsevol moment, l’usuari no desitja acceptar les normes d’ús generals, ha de deixar d’accedir a la pàgina web. Qualsevol norma d’ús o clàusula que contradigui aquestes normes d’ús generals no es tindrà en compte per part de trobahobalaguer.cat i no tindrà cap efecte o vigència entre les parts.

Condicions d’accés i ús de la pàgina web

Condició d’usuari

L’ús de qualsevol servei de la pàgina web atribueix la condició d’usuari del mateix.

Necessitat de registre

L’ús del servei està condicionat al registre previ de l’usuari. Aquest registre es durà a terme en la forma expressament assenyalada pel propi servei o en les normes d’ús que li siguin d’aplicació.

Durant el registre de l'usuari, serà necessari crear un identificador d'usuari i una contrasenya que permeti identificar l'usuari durant l'ús dels serveis proporcionats per trobahobalaguer.cat

Serà necessari introduir obligatòriament el número de telèfon i, opcionalment, l’adreça electrònica.

El registre s’efectuarà en la forma expressament indicada pel propi servei. Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels serveis haurà de ser veraç i exacta. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades indicades als formularis necessaris per a la subscripció dels serveis.

Gratuïtat del servei

Amb caràcter general, tots els serveis que s’ofereixen a través de “troba-ho a Balaguer” tindran caràcter gratuït.

Ús del portal i dels seus serveis

L’usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts i/o serveis que s’ofereixen a trobahobalaguer.cat serà, exclusivament, sota el seu risc i/o responsabilitat.

L’usuari es compromet a usar la pàgina web i tot el seu contingut conforme a l’establert en les lleis, en l’ordre públic i en aquestes normes d’ús, i normes d’ús particulars que li siguin d’aplicació. Tanmateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de trobahobalaguer.cat i a no utilitzar-los per dur a terme activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
Informació que recopilem: Recopilem i processem la vostra informació personal amb les següents finalitats: Funcionalitat, Analítica.