POLÍTICA DE PRIVACITAT

Identificació i dades de contacte del Responsable

La Paeria de Balaguer és la responsable del tractament de les dades personals que es tractin a través d’aquesta pàgina web i els seus subdominis. En la present clàusula es facilita la informació sobre l’ús que es realitzarà de les seves dades personals en la condició d’usuari de la pàgina web i dels subdominis.

Així mateix, la present política de privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que té en virtut del Reglament General de Protecció de dades (“RGPD”). SI té qualsevol dubte relatiu al tractament de les seves dades personals, contactar amb la Paeria de Balaguer a Plaça Mercadal, 1 o bé a dpd@balaguer.cat

Informació necessària

En fer “click” al botó “enviar” (o equivalent) incorporat en el formulari d’inscripció, declares que la informació i les dades que facilites són exactes i veraços.

Exercici dels seus drets

Li informem que podrà exercir els següents drets:

-       Dret d’accés a les seves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament que s’han dut a terme.

-       Dret de rectificació de qualsevol dada de caràcter personal inexacta

-       Dret de supressió de dades personals, quan sigui possible

-       Dret de sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest vas, es podrà conservar les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions

-       Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, qual la base legal que ens habiliti al tractament sigui l’interès legítim. La Paeria de Balaguer deixarà d’utilitzar les seves dades menys que tingui un interès legítim imperiós o per a l’exercici i defensa de reclamacions.

-       Dret a la portabilitat de les seves dades, quan la base legal que ens habiliti al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment

-       Dret a revocar el consentiment en qualsevol moment.

Podràs exercir els teus drets en qualsevol moment i de manera gratuïta de les següents formes:

-       Dirigint un correu electrònic a dpd@balaguer.cat indicant el dret que pretens exercir i les teves dades identificatives

-       Dirigint una sol·licitud escrita a la Paeria de Balaguer, Plaça Mercadal, 1, de Balaguer, indicant el dret que desitja exercitar i les seves dades personals.

D’altra banda li informem que té dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de dades si considereu que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades personals respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.

De conformitat amb l’article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, ACCEPTO MITJANÇANT UNA MANIFESTACIÓ LLIURE, ESPECÍFICA, INFORMADA I INEQUÍVOCA l’anterior tractament de les meves dades personals obtingudes directament de la persona interessada.
Informació que recopilem: Recopilem i processem la vostra informació personal amb les següents finalitats: Funcionalitat, Analítica.